Onze club is gesticht op zaterdag 8 december 1962, hieronder het hele verhaal :

Enkele mensen uit Vrasene en omliggende gemeenten hadden een luchtgeweer, waarmee thuis op wat flessen en potten geschoten werd. Doch daar was snel de spanning vanaf en men wilde eens wat anders. Iemand hoorde van een karabijnclub in Waasmunster en men besloot om daar eens een kijkje te nemen.
Na het bezoek aan deze club was iedereen zeer enthousiast over het echte karabijnschieten.
Men besloot dan ook een echte club te stichten en de naam was al vlug gevonden : "Recht Op Doel" afgekort ROD.
Voor het karabijnschieten heeft men echter plaats nodig om te oefenen en het oog viel al snel op de zaal van de parochiekring van Vrasene. De verantwoordelijke van de zaal was de onderpastoor die al snel akkoord ging en zelfs lid werd van de club.
Daar de zaal nog voor andere doeleinden werd gebruikt moesten de schietbanen telkens weer opgebouwd en afgebroken worden, en daarom werd na korte tijd uitgekeken naar een eigen vaste verblijfplaats.
Er werd een schietstand gebouwd in een voormalige houtloods in de tuin van de parochiekring. Met kantine natuurlijk !

Wanneer het seizoen 1963-1964 begon besloot men deel te nemen aan de competitie. De eerste uitslagen waren niet denderend maar een gezellige boel was het wel.
Alle afdelingen werden doorlopen met wisselend succes.

In 1978 voldeed de oude schietstand met de kleine kantine niet meer aan de veiligheidseisen van de toen moderne schietsport. Alle leden werden opgetrommeld en men begon met man en macht en eigen middelen aan een nieuw gebouw. In de eerste fase werd een schietstand van maar liefst 10 banen met electrische bediening gebouwd en dat alles in minder dan 5 maand tijd.
Een jaar later werder de oude gebouwen afgebroken en het vele hout van deze loodsen werd verwerkt in de nieuwe kantine.
In 1995 werden nogmaals de leden aangesproken om verbeteringen uit te voeren om in orde te zin met de steeds strengere veiligheidseisen.
En een laatste verfraaiing van de kantine is door het huidige bestuur en de leden uitgevoerd vanaf 2014 tot nu.

Het resultaat is een mooie club met een gezellige kantine waarin de schutters hun hobby naar hartelust kunnen uitoefenen. Met wisselend succes in de verschillende competities.
Maar ook met mooie prestaties in nationale en  internationale wedstrijden en deelname aan de olympische spelen.

We zijn trots op onze club en onze leden !

Deel deze pagina